mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


10.12.2021

De Wanter

op mimamu.lu

02.12.2021

makedra a menger Klass

De Film an och Fotoen vun der IFEN Formatioun "makedra a menger Klass" vum 23. November
d' Fotoen op makedra an Aktioun
de Film op www.script.lu (NEWS)
Vill Spaass beim kucken!
13.10.2021

Halloween

mat mimamu

14.09.2021

Rentrée 2021/22

Material fir de Schoulufank