mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


19.04.2021

Neit Material

Abrëll 2021
29.03.2021

Ouschterspiller

Flott Museksspiller zum Thema Ouschteren mat Boomwhackers.

10.03.2021

And Action Wëlwerwoltz

D'Kamellen
08.03.2021

schouldoheem On Air!

mimamu & makedra LIVE op schouldoheem.lu