mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


13.10.2021

Halloween

mat mimamu

02.10.2021

Den Hierscht

...mat mimamu

14.09.2021

Rentrée 2021/22

Material fir de Schoulufank

01.08.2021

Rentrée 2021/22

Material fir de Schoulufank