mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


10.10.2019

mimamu a makedra Offerten

Mimamu a Makedra starten hir nei Offer: a Play in a Day!
04.10.2019

mimamu Neit Material

November 2019

Neit Material fir den Hierscht a Wanter.

 

23.09.2019

makedra News

ma(k)edra ass online!
15.07.2019

mimamu Forum

DU bass mimamu...