mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


27.03.2020

Tour des mélodies

Den Tour des mélodies geet duerch d'Land
14.02.2020

Lëtzebuerg (er)liewen

Semaine du patrimoine
06.02.2020

Happy Birthday Beethoven

250 Joer Beethoven
05.02.2020

Panewippchen-Lidder

Januar 2020