mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


01.08.2021

Rentrée 2021

Material fir de Schoulufank

13.07.2021

Schéi Vakanz!

13.07.2021

Neit Material

Juli 2021

11.06.2021

Futtballslidd!

Pünktlech fir d'EM fannt dir elo d'Lidd Allez-allez! op mimamu.lu.